Cennik

Potrzeby przedsiębiorców związane z księgowością są zróżnicowane, zatem ceny ustalane są indywidualnie dla poszczególnych firm

Prowadzenie Ksiąg Handlowych (dotyczy m.in. spółki z o.o., fundacji, stowarzyszeń)

Zamknięcie roku
dla osób z uproszczoną księgowością

Zamkniecie roku dla firm z pełną księgowością

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów (dotyczy m.in. osób fizycznych i spółek cywilnych)

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Pełna obsługa
ZUS

Odbiór dokumentów
od klienta

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Uwaga: cennik pełni funkcję orientacyjną
Kwoty podane są w wartości netto i należy do nich doliczyć podatek VAT 23%

Oferujemy specjalne zniżki dla osób na tzw. „samozatrudnieniu”
Zapewniamy też każdemu klientowi bezpłatną pomoc przy zakładaniu firmy